Thông báo V/v thay đổi thời gian tổ chức giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương

 “Cúp Becamex IDC” lần thứ XV năm 2020.

Ban tổ chức thông báo về thay đổi thời gian tổ chức giải như sau:     

1/ Thời gian đăng ký :

Đơn đăng ký (kèm bản phô tô CMND hoặc thẻ căn cước của 01 người phụ trách đội) nộp trước ngày 31/03/2020.

– Hồ sơ khác gồm: Danh sách đoàn, danh sách hình, cam kết sức khoẻ hoặc giấy khám sức khoẻ vận động viên, nộp trước ngày 11/04/2020.

+ Địa điểm nộp hồ sơ: Liên đoàn bóng đá tỉnh Bình Dương, đường 30/4, phường Phú Thọ, TPTDM, Bình Dương

2/ Thời gian họp trưởng đoàn bốc thăm thi đấu (thay thư mời họp): Lúc 8h00’ ngày 11/04/2020 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm,Trung tâm Thành phố mới Bình Dương (đội bóng không cử cán bộ dự họp, Ban tổ chức sẽ không bốc thăm cho thi đấu)

3/ Thời gian khai mạc và thi đấu: Sẽ thông báo cụ thể trong ngày họp trưởng đoàn

Trên đây là Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương “Cúp Becamex IDC” lần thứ XV năm 2020./.